Tarifes

Fins el 30-4-2019

Socis de SEDIBAC, Flobana, Galibach i Seflor: Congrés 110 € | Taller (cadascun) 50 €

No socis: Congrés 145 € Taller (cadascun) 60 €

A partir del 1-5-2019

Socis de SEDIBAC, Flobana, Galibach i Seflor: Congrés 120 € | Taller (cadascun) 50 €

No socis: Congrés 160 € | Taller (cadascun) 60 €

Si ets soci de SEDIBAC, Flobana, GALIBACH o Seflor: Inscripcions socis

Si NO ets soci de SEDIBAC, Flobana, GALIBACH o Seflor: Inscripcions No socis