El domini web www.sedibac.org és propietat de SEDIBAC, SOCIETAT PER A L’ESTUDI I DIFUSIÓ DE LES TERÀPIES DEL DR. BACH DE CATALUNYA i com a responsable del tractament garanteix un nivell adequat i coherent de protecció de les persones físiques respecte a les seves dades personals d’acord a l’establert en el Reglament Europeu de Protecció de dades 679/2016 i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i garantia de Drets Digitals.

Tractarà les seves dades personals amb total lleialtat i compromís d’acord a les bases jurídiques que permetin la licitud del tractament.

Per dona compliment al reglament 679/2016 i la llei orgànica 3/2018, s’ha elaborat un registre d’activitats de tractament i s’han adoptat les mesures de seguretat tant tècniques com a organitzatives necessàries per garantir els drets i llibertats de les persones afectades pel tractament realitzats per SEDIBAC, SOCIETAT PER A L’ESTUDI I DIFUSIÓ DE LES TERÀPIES DEL DR. BACH DE CATALUNYA

A més aplica el principi de transparència en tractament de dades personals, facilitant a les persones una informació concisa, fàcilment accessible, completa i amb un llenguatge fàcil d’entendre i alhora facilitant l’exercici de drets per mitjà de formularis.

Responsable del tractament: SEDIBAC, SOCIETAT PER A L’ESTUDI I DIFUSIÓ DE LES TERÀPIES DEL DR. BACH DE CATALUNYA

  • NIF: G60377363
  • Adreça postal: Passatge de Font, 14, altell, 4, 08013 Barcelona
  • Telèfon: 93 247 88 71
  • Correu electrònic: info@sedibac.org

Finalitat del tractament i legitimació

A través del nostre lloc web tractarem les seves dades per a les següents finalitats:

  • Poder gestionar la seva sol·licitud de soci i oferir-li tots els seus avantatges
  • Gestionar la seva participació en el nostre fòrum.
  • Inscriure-li en les nostres activitats
  • Gestionar la seva acreditació.
  • Atendre els seus dubtes, consultes o suggeriments

Legitimats per l’establiment de la relació contractual que es fonamenta en l’article 6.1.d, pel seu consentiment en posar-se en contacte amb nosaltres segons s’estableix l’article 6.1.a i el nostre interès legítim a comunicar-nos amb els nostres usuaris que es fonamenta en el art.6.1.f RGPD 679/2016

Conservació

Les seves dades seran conservades per poder dur a terme les finalitats per les quals van ser recollides i tractades, una vegada que aquestes finalitzin es destruiran i guardarem únicament els estrictament necessàries per poder resoldre reclamacions.

Destinataris de les seves dades

Les seves dades no seran cedides a tercers, salvo que existeixi una obligació legal que ho requereixi.

Drets dels interessats

Com a usuari del web www.sedibac.org, la persona interessada té dret a accedir, rectificar o sol·licitar la supressió de les seves dades, quan consideri que ja no són necessàries per la finalitat per la qual van ser recollides, i a sol·licitar la limitació del tractament de les mateixes i/o portabilitat, que en tal cas només es conservaran les estrictament necessàries per portar a terme l’exercici de possibles reclamacions. Per poder exercir aquests drets s’ha de posar en contacte amb SEDIBAC, SOCIETAT PER A L’ESTUDI I DIFUSIÓ DE LES TERÀPIES DEL DR. BACH DE CATALUNYA dirigint-se a info@sedibac.org

Així mateix, en cas de no estar satisfet amb l’atenció de la seva sol·licitud de drets, té dret a presentar una reclamació davant www.aepd.es