Acreditació professional

Il·lustració acreditació professional SEDIBAC

Què és l’acreditació professional?

És un reconeixement mitjançant el qual SEDIBAC Professional avala que el sol·licitant té una base mínima de formació i pràctica en Flors de Bach, segons una normativa interna.

Té validesa legal?

No és un reconeixement legal, donat que la figura del Terapeuta Floral segueix sense estar reconeguda a nivell oficial; com tampoc no existeix en aquest moment cap regulació de les teràpies naturals.

Qui pot sol.licitar ser acreditat?

Els associats que pertanyin a SEDIBAC Professional. Us recordem que per a poder ser soci de SEDIBAC Professional cal estar associat a SEDIBAC.

Quins requisits calen?

 1. Ser soci de SEDIBAC (quota: 38 € trimestrals).
 2. Ser soci de SEDIBAC Professional (quota: 10 € trimestrals).
 3. Sol.licitar l’acreditació.
 4. Assolir una puntuació mínima establerta en un barem, el qual s’obté tot presentant el currículum amb documentació demostrativa de la formació i experiència com a Terapeuta Floral, experiència laboral i activitats desenvolupades que la complementin.

Com elaborar-ne la solicitud?

En associar-te a SEDIBAC Professional reps la sol·licitud per a l’acreditació i el barem, a partir del qual pots confeccionar el currículum al qual ha de constar:

 • Formació floral, tot detallant el nombre d’hores de cada curs, taller, seminari, etc.
 • Exercici professional: la teva experiència com a Terapeuta Floral, en cas de no ser comprovable, especifica igualment el temps treballat.
 • Docència: cursos impartits, tallers, seminaris, etc.
 • Participació com a ponent a jornades, conferències, etc.
 • Publicacions: llibres, articles
 • Altres formacions que puguin millorar el desenvolupament de la Teràpia Floral: psicoteràpia, tècniques d’entrevista, PNL, etc.

La sol.licitud complimentada i signada, juntament amb fotocòpia de la documentació especificada al currículum, s’envia per correu postal ordinari o s’entrega personalment a la seu de SEDIBAC.

Qui realitza l’avaluació?

Una comissió de Terapeutes Florals Professionals designada per la Junta de SEDIBAC.

Què hi ha si no m’atorguen l’acreditació?

Si no l’obtens al moment actual perquè encara no reuneixes les condicions segons el barem establert per SEDIBAC, hauràs de seguir amb la teva formació, tant amb les activitats promogudes des de SEDIBAC, com des d’altres vies que augmentin la puntuació del barem.

Quins són els avantatges d’estar acreditat?

Els avantatges que ja atorga el fet de pertànyer a SEDIBAC Professional a més de:

 • Ser reconegut com a Terapeuta Floral per una entitat professional, prestigiosa i seriosa.
 • Ser inscrit a la llista de Terapeutes Florals Acreditats de SEDIBAC, amb difusió a travès del web i facilitada als establiments, events i particulars que així ho sol·liciten, a més de totes les iniciatives que SEDIBAC dugui a terme per tal de fomentar-ne l’ocupació.

Amb l’acreditació, a què em comprometo?

Per a obtenir més informació o demanar la sol·licitud pots dirigir-te:

 • Personalment, a la nostra seu a Barcelona.
 • Telefònicament, al numero de telèfon +34 93 247 88 71
 • A travès d’un correu electrònic a: info@sedibac.org

També, et pots baixar el document d’Acreditació Professional.

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Responsable: SEDIBAC

Finalitat: Tractarem les seves dades per poder gestionar la seva sol·licitud d’acreditació i poder oferir-li tots els seus avantatges.

Drets dels titulars: D’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i d’oposició al tractament, dirigint-se al registre d’entrada a info@sedibac.org

Per saber més sobre la nostra política de privacitat cliqui aquí.