Voluntariat Terapèutic

Amb el nom de Voluntariat Terapèutic es consideren a les persones físiques que es comprometen lliurement a realitzar un servei de Teràpia Floral de Bach, de forma no remunerada, dirigit als col·lectius més desfavorits de la societat o altres, humans, animals o de plantes, que per motius diversos, de salut, socials u altres, puguin beneficiar-se de la teràpia floral de Bach.

Missió

La finalitat del Voluntariat Terapèutic és col·laborar amb projectes d’assistència social definits, prestant el servei de Teràpia Floral de Bach que lliurement hagin demanat els Beneficiaris o les associacions que els representen, expressant el desig de millorar qualsevol aspecte de la seva salut.

S’utilitzarà amb eficàcia i professionalitat, la Teràpia Floral del Dr. Bach com a principal mètode terapèutic i de diagnòstic, amb el propòsit d’alleugerir el sofriment dels col·lectius socials més desfavorits per motius econòmics, socials, de salut, o d’altres. El Voluntariat també prestarà servei a animals i plantes en condicions de risc o precarietat.

Una altra finalitat d’aquest Servei és contribuir al reconeixement, dignificació, estudi, i difusió de la Teràpia Floral de Bach, en especial de la seva utilitat humana, pública i social, com a eina per ajudar a millorar la salut a través de l’evolució personal, autoconsciència i desenvolupament d’habilitats interpersonals.

Documentació