Entitats Beneficiàries

ACAU Associació Coordinadora d’Ajuda

L’objectiu d’ACAU és oferir ajuda per a millorar les condicions de vida de persones que al nostre país, o en països en vies de desenvolupament, estan patint situacions de pobresa, que precisen una resposta solidària que no poden eludir. Els seus programes són una resposta davant situacions de dèficit de recursos, ja sigui per manca de treball, per vellesa, malaltia o per deficiències estructurals en països empobrits. Un dels col·lectius que mereix especial atenció és la infància i l’adolescència en situació de pobresa, exclusió social i manca d’oportunitats d’educació, factors que condicionen el seu present i futur.

Actuavallès

Actuavallès és una organització no governamental que dóna atenció a persones afectades pel VIH i que pretén ajudar a millorar la seva qualitat de vida (centre de dia, pis d’acollida, atenció psicològica, acompanyaments, teràpies complementàries, activitats d’oci, serveis d’inserció sociolaboral, entre d’altres). També té un projecte d’atenció a treballadores sexuals amb serveis socials i sanitaris, que realitza treball de camp i acompanyaments individuals en funció de les necessitats de cada persona. L’entitat treballa amb voluntaris des de l’any 1993, any de la seva creació. SEDIBAC col·labora amb una Terapeuta Floral que atén setmanalment als usuaris i usuàries d’ambdós projectes.

logo_acunr

ACUNR CATALUNYA (Animales Con Un Nuevo Rumbo)

ACUNR és una associació sense ànim de lucre amb seu social a Vilassar de Mar (Barcelona), agermanada amb ACUNR MADRID. El seu àmbit d’actuació és estatal i col·laboren amb agrupacions de fora d’Espanya com Bèlgica, França, Itàlia, etc.

Té com a finalitat el rescat de llebrers i podencos abandonats per a la seva recuperació tant física com psicològica i així millorar la seva adaptació i incorporació a la societat.

ADAM-PROTECTORA

La tasca d’Adama consisteix en la recollida dels gossos perduts o abandonats al municipi del Masnou. En el primer cas intenten localitzar als seus propietaris per a la seva devolució, i en el segon, es fan càrrec per trobar famílies d’adopció. Requereix un treball, ja que no sempre estan socialitzats o bé presenten algun tipus de malaltia, però amb l’ajut i dedicació de tots els responsables i voluntaris, s’acaba aconseguint.

Aldees Infantils SOS

Aldees Infantils SOS està present a Catalunya des de 1967 amb la missió d’oferir entorns familiars protectors a nens i joves mitjançant programes de prevenció i protecció. La col·laboració de SEDIBAC ha fet possible per aquests joves una forma de créixer com a persones mitjançant unes estratègies que han acceptat amb naturalitat i entusiasme. Aquest servei de voluntariat de Teràpia Floral funciona des de juny de 2012, i actualment hi presta servei setmanalment una Terapeuta Floral.

Associació Animalista Rescat

Constituïda al 2008, centra la seva activitat en la cura i manteniment dels gats abandonats als carrers de Nou Barris i de Trinitat Vella de Barcelona, sense exclusió de que pugui ocupar-se d’altres problemes relacionats amb els animals, si els seus recursos ho permeten. Consideren que l’objectiu final i prioritari per als gats del carrer és la constitució d’una colònia controlada, és a dir, totalment castrada i amb una o vàries persones que s’ocupin permanentment de la seva neteja, alimentació, control sanitari i gestió diària.

Bastet al resCAT

Grup de voluntàries que rescaten gats de Barcelona i voltants, buscant-los una llar on puguin ser feliços. Principalment fan “batudes” periòdiques per agafar gats que viuen lliures en descampats. Si no estan esterilitzats, els operen. Si el gat és feral (salvatge) un cop recuperat l’alliberen de nou en una zona segura. Per altra banda, si els agafen i detecten símptomes d’abandonament, els porten a una llar d’acollida fins que es recuperin i els busquen una nova família adoptiva on els estimin per sempre.

Càritas

Càritas és l’expressió de l’amor i el compromís de la comunitat cristiana vers les persones que es troben en situació de pobresa, vulnerabilitat o exclusió social. La seva finalitat és ajudar a la promoció i al desenvolupament integral de les persones, sensibilitzar la societat i promoure la justícia social. Actualment es disposa del servei d’una Terapeuta Floral un cop a la setmana per aquelles persones que, degut a la situació en la què es troben, necessiten especial atenció i suport psicoemocional.

El Far

A Sabadell, és una associació sense ànim de lucre, fundada el 2008 per a persones amb càncer. L’objectiu és proporcionar acompanyament i suport durant el procés de la malaltia, oferint una altra visió de la vida per gaudir-la plenament. L’acció Voluntària de SEDIBAC arrenca el 2009 i, actualment, dues Terapeutes Florals de Bach atenen setmanalment a persones diagnosticades amb cáncer i als seus familiars.

logo-equilibri-emocional

Equilibri emocional

És un centre de salut que pertany a Sentit Solidari, entitat sense afany de lucre que gestiona també altres projectes solidaris com LLibre Solidari, Armari Solidari o Cultura Activa.

A través de diferents teràpies psico-corporals, tracten tot tipus de patologies (ansietat, pors, tristesa, solitud, acompanyament al duel, dolors musculars, etc.).

Està dedicat especialment al col·lectiu més desfavorit de la nostra societat o en risc de exclusió social.

Fundació Acollida i Esperança (Can Banús i Ítaca)

És un centre d’acollida que forma part del Servei de Recursos Assistencials de Catalunya per a persones amb VIH/SIDA i amb problemes d’exclusió social. Els usuaris disposen d’una Terapeuta Floral de Bach cada quinze dies.

GRUP ARRELS

És un servei d’atenció per a persones grans que engloba diverses residències i centres de dia.

Amb un nou model d’atenció centrat en la persona. Una nova mirada a la gent gran. Model d’atenció dirigit a la qualitat de vida, orientat a les persones i al seu benestar quotidià. Als seus drets, preferències, desitjos i privacitat.

RESIDÈNCIA PARC GÜELL
RESIDÈNCIA PARC CLOT
CALIU RESIDÈNCIA 3ª EDAT

Logo Estel

L’Estel d’Horta

És un servei d’atenció per a gent gran que disposa de centre de dia i de residència. Ofereix un ambient familiar i agradable, amb la missió de cuidar i donar suport a aquelles persones que han pres la decisió de viure en el seu centre perquè gaudeixin del major benestar, qualitat de vida, cura i experiències.

Lliga Protectora d’Animals de Sabadell

Els objectius d’aquesta associació són fomentar el respecte i el bon tracte als animals (vetllant per la seva protecció i defensa). Promoure l’esterilització dels animals de companyia per a controlar la natalitat i prevenir així l’abandonament massiu. Conscienciar la societat sobre la tinença responsable i el problema de l’abandonament, així com promoure l’adopció com a alternativa a la compra. I, finalment, aconseguir les millors condicions de vida per als habitants del seu refugi.

Obra Social Santa Lluïsa de Marillac

L’Obra Social Santa Lluïsa de Marillac és un programa d’integració social de la Companyia de les Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paül adreçat a persones en situació d’exclusió social, fonamentat en la justícia social i centrat en l’acollida i l’acompanyament en el procés de millora i promoció personal cap a l’autonomia i la realització dels propis projectes de vida. El Voluntariat de SEDIBAC va començar al juny de 2013, i atén el servei una Terapeuta Floral un cop per setmana.

ONCOVIDA

Fundada al febrer de 2016, acompanya i dóna suport a persones afectades de càncer i a les seves famílies, a Sabadell, a través de diverses teràpies entre les quals s’inclouen el Reiki i la Teràpia Floral de Bach.

PROCCAN

Rescata, cuida i dóna una llar als animals abandonats o maltractats. Estan dedicats especialment als animals de Calafell, com a entitat privada sense vinculació municipal. Es pot col·laborar amb ells como a casa d’acollida, amb la difusió dels seus animals, como a voluntaris, donant material (mantes, llits, casetes, collars, corretges, pinso, etc.), apadrinant animals o associant-hi.