Voluntariat de Gestió

Amb el nom de Voluntariat de Gestió es consideren les persones físiques que es comprometen lliurement a realitzar un servei de gestió, de forma no remunerada, dirigit a afavorir i millorar els diferents aspectes de gestió de l’associació SEDIBAC.

Missió

La finalitat del Voluntariat de Gestió és col·laborar amb SEDIBAC per a fer-la més moderna i eficaç, en benefici de totes les persones associades, i en benefici també, dels principals objectius d’aquesta societat: l’estudi i la difusió de la teràpia del Dr. Bach, i la seva dignificació i reconeixement com a eina per a ajudar a millorar la salut mitjançant l’evolució personal, l’autoconsciència i el desenvolupament d’habilitats interpersonals.

Documentació