Fòrum SEDIBAC

El Fòrum SEDIBAC és una plaça virtual on qualsevol soci que ho desitgi pot plantejar un tema de discussió i compartir opinions i coneixements sobre la Teràpia Floral del Dr. Bach amb altres socis d’arreu del món.

Totes les persones tenim alguna cosa a oferir del que hem après, i també alguna cosa per aprendre de les altres persones. El fòrum de SEDIBAC és un lloc indicat per realitzar aquests intercanvis entre la gran comunitat floral de Bach que formem.

Participa dels diferents apartats del Fòrum:

  • Dr. Eduard Bach (filosofia, biografia, fotografies, etc.)
  • Les 38 flors del sistema Bach.
  • Pràctica Floral (casos, dubtes, relació terapèutica, etc.)
  • Bibliografia i publicacions.

Normes bàsiques

  1. Els temes i comentaris que s’exposin han de girar únicament i exclusiva sobre la Teràpia Floral del Dr. Bach.
  2. No estan permeses opinions, comentaris ni expressions irrespectuoses cap als altres participants al Fòrum.
  3. Cada participant al Fòrum és responsable de la seva opinió. L’opinió de SEDIBAC com a col·lectiu serà expressada pel moderador.
  4. No es pot fer cap tipus de publicitat personal, a excepció de les pròpies derivades de les activitats de SEDIBAC.