Supervisió de casos

La supervisió terapèutica és un servei de SEDIBAC Professional per als seus membres. En aquest espai interactiu, Terapeutes Florals experimentats supervisen els casos que vulguis portar, escoltant-te i aportant-te un enfoc que pot ser molt útil en aquells moments en que sorgeixin dubtes florals, personals o metodològics. L’objectiu és donar assistència i ajut en la teva formació com a Terapeuta Floral.

Les supervisions es realitzen en dues modalitats:

 • Presencial, a la seu de SEDIBAC.
 • On-line, mitjançant Skype. Aquesta modalitat està expressament dissenyada per als qui per distància o temps, us sigui impossible assistir a les supervisions presencials.

Març, 2020

03Mar10:0011:15Supervisió on-line de casos d'animals a càrrec d'Enric HomedesSupervisió de casos

Marc de referència i metodologia de la supervisió de casos

Marc de referència
 1. Filosofia i ensenyança d’Edward Bach.
 2. Diferenciar entre formular flors i la Teràpia Floral.
Metodologia
Participants
 • Supervisor (coordina la sessió, aporta la seva experiència).
 • Assistents:
  • Consultants (aporten un caso a supervisar).
  • Oients (no aporten caso però poden participar en la dinàmica de la sessió).
Dinàmica d’exposició
 1. Presentació i explicacions preliminars per als assistents que no hagin participat mai en una sessió de casos oberts.
 2. S’escullen els casos i els temps de dedicació.
 3. El consultant exposa breument el cas (mantenint confidencialitat de la identitat del pacient), la seva evolució, les essències emprades, els seus dubtes i dificultats. Generalment, la resta va apuntant les dades que consideri oportunes.
 4. El supervisor convida a tots els participants a que preguntin i facin suggeriments, encaminant la discussió del cas cap als temes que consideri crucials.
 5. El supervisor indica i informa d’alternatives i possibilitats adients, no critica una actuació terapèutica.
 6. Es resumeixen les aportacions de tots referents a les preguntes concretes del consultant i les que hagin sorgit que siguin claus en la discussió. Ho pot fer el mateix consultant.
 7. Si el consultant ho desitja, indica les seves conclusions i accions que emprendrà.
 8. Es fa el mateix en els següents casos.
 9. A l’acabar, el supervisor agraeix l’assistència, invita a la investigació i lectura sobre els temes que haguessin aparegut d’interès, i els emplaça a una propera trobada.
Funcions del supervisor
 • Presentar i exposar la dinàmica de la sessió.
 • Escollir entre els casos proposats per a ser exposats (criteris per a l’elecció a determinar, poden ser la urgència, l’interès general per consens, la seva peculiaritat…).
 • Decidir l’ordre i temps de dedicació. Tenir cura de que es compleixi l’acordat.
 • Fer partícips als assistents per què n’extreguin les seves pròpies conclusions.
 • Fomentar intervencions respectuoses amb l’ordre, el temps i la resta d’assistents durant les discussions obertes dels casos.
 • Aportar la seva experiència per dirigir la discussió del cas cap a la resolució dels dubtes mitjançant preguntes obertes a tothom i encaminar al grup a respondre per sí mateix.
 • Suggerir lectures i bibliografies.
Punts a considerar en la supervisió
 • Interacció Terapeuta – pacient.
 • Detecció de falles ètiques i maneres d’evitar-les.
 • Entrevista i escolta activa.
 • Determinació de motius de consulta.
 • Objectius a mig i llarg termini.
 • Procés de selecció de les essències florals per a la formulació.
 • Quantitat i freqüència de preses.
 • Explicacions i informació sobre la teràpia oferta al pacient.
 • Maneig de dubtes i expectatives del pacient.
 • Destreses en les intervencions terapèutiques.
 • Valoració de l’evolució i resultats.