Supervisió de casos

NOVA MODALITAT

La supervisió terapèutica és un servei gratuït de SEDIBAC Professional per als seus membres. En aquest espai interactiu, Terapeutes Florals experimentats supervisen els casos que vulguis portar, escoltant-te i aportant-te un enfoc que pot ser molt útil en aquells moments en que sorgeixin dubtes florals, personals o metodològics. L’objectiu és donar assistència i ajut en la teva formació com a Terapeuta Floral.

Si necessites una supervisió, posa’t en contacte amb l’oficina i t’assignarem un Terapeuta Floral especialitzat en el tema que tractis:

 • Animals: Enric Homedes
 • Persones: Ricardo Orozco

T (+34) 932 478 871 | info@sedibac.org

Les supervisions, en aquests moments, es realitzen on-line.

Marc de referència i metodologia de la supervisió de casos

Marc de referència
 1. Filosofia i ensenyança d’Edward Bach.
 2. Diferenciar entre formular flors i la Teràpia Floral.
Metodologia
Participants
 • Supervisor (coordina la sessió, aporta la seva experiència).
 • Assistents:
  • Consultants (aporten un caso a supervisar).
  • Oients (no aporten caso però poden participar en la dinàmica de la sessió).
Dinàmica d’exposició
 1. Presentació i explicacions preliminars per als assistents que no hagin participat mai en una sessió de casos oberts.
 2. S’escullen els casos i els temps de dedicació.
 3. El consultant exposa breument el cas (mantenint confidencialitat de la identitat del pacient), la seva evolució, les essències emprades, els seus dubtes i dificultats. Generalment, la resta va apuntant les dades que consideri oportunes.
 4. El supervisor convida a tots els participants a que preguntin i facin suggeriments, encaminant la discussió del cas cap als temes que consideri crucials.
 5. El supervisor indica i informa d’alternatives i possibilitats adients, no critica una actuació terapèutica.
 6. Es resumeixen les aportacions de tots referents a les preguntes concretes del consultant i les que hagin sorgit que siguin claus en la discussió. Ho pot fer el mateix consultant.
 7. Si el consultant ho desitja, indica les seves conclusions i accions que emprendrà.
 8. Es fa el mateix en els següents casos.
 9. A l’acabar, el supervisor agraeix l’assistència, invita a la investigació i lectura sobre els temes que haguessin aparegut d’interès, i els emplaça a una propera trobada.
Funcions del supervisor
 • Presentar i exposar la dinàmica de la sessió.
 • Escollir entre els casos proposats per a ser exposats (criteris per a l’elecció a determinar, poden ser la urgència, l’interès general per consens, la seva peculiaritat…).
 • Decidir l’ordre i temps de dedicació. Tenir cura de que es compleixi l’acordat.
 • Fer partícips als assistents per què n’extreguin les seves pròpies conclusions.
 • Fomentar intervencions respectuoses amb l’ordre, el temps i la resta d’assistents durant les discussions obertes dels casos.
 • Aportar la seva experiència per dirigir la discussió del cas cap a la resolució dels dubtes mitjançant preguntes obertes a tothom i encaminar al grup a respondre per sí mateix.
 • Suggerir lectures i bibliografies.
Punts a considerar en la supervisió
 • Interacció Terapeuta – pacient.
 • Detecció de falles ètiques i maneres d’evitar-les.
 • Entrevista i escolta activa.
 • Determinació de motius de consulta.
 • Objectius a mig i llarg termini.
 • Procés de selecció de les essències florals per a la formulació.
 • Quantitat i freqüència de preses.
 • Explicacions i informació sobre la teràpia oferta al pacient.
 • Maneig de dubtes i expectatives del pacient.
 • Destreses en les intervencions terapèutiques.
 • Valoració de l’evolució i resultats.