La Grafologia, una bona aliada de la Teràpia Floral

curso-online-grafología-y-flores-de-bach

A càrrec d’Elisa Villagrasa. 3 hores de duració (en castellà).

RESUM

Aquest taller està preparat per als terapeutes florals i amb la finalitat de que mitjançant el coneixement i l’anàlisi de certs trets en l’escriptura es pugui determinar la fórmula floral més adequada i precisa.

La Grafologia s’ocupa especialment de la relació existent entre una escriptura i el seu autor, com a últim reflex del seu caràcter. El que capta i analitza el grafòleg són justament aquests matisos, aquest conjunt de particularitats que revelen una personalitat concreta.

L’escriptura és un aspecte essencial de l’activitat del nostre cervell.

Això es recolza en el fet de que tot acte que faci la persona serà una manifestació inconscient de la seva personalitat i caràcter. I com l’acte d’escriure és un acte automàtic, es reflecteix lliurement l’inconscient.

Mitjançant la grafologia podem treure a la llum els temors ocults i les frustracions que fan innecessàriament desgraciada la vida de moltes persones; por i frustracions que poden eliminar-se i comprendre degudament per contrarestar la seva influència destructora.