Soci/sòcia de SEDIBAC Professional

Què significa ser soci de SEDIBAC Professional?

Existeix un ampli nombre de socis de SEDIBAC que utilitzen la Teràpia Floral de forma professional, bé com a teràpia de fons, o com a complement d’altres. És per això que hem creat SEDIBAC Professional, la branca professional de SEDIBAC.

SEDIBAC Professional aglutina totes les persones Terapeutes Florals que ja exerceixen la Teràpia o bé aquells socis que pensen practicar-la en un futur i que, per tant, necessiten d’unes prestacions específiques.

A SEDIBAC Professional treballem per defensar la figura legal del Terapeuta Floral com a professió diferenciada i independent de qualsevol altra. En aquest sentit, hem realitzat fins ara (i pensem continuar realitzant) nombroses intervencions davant l’administració autonòmica i estatal.

Per pertànyer a SEDIBAC Professional cal estar associat a SEDIBAC. De moment, no és obligatori estar exercint com a Terapeuta Floral.

Quins són els avantatges de SEDIBAC Professional?
  • Tots els avantatges de SEDIBAC, més:
  • Prestigi de formar part d’un col·lectiu seriós i compromès.
  • Possibilitat d’obtenir l’acreditació de Terapeuta Floral Professional per SEDIBAC Professional per als qui reuneixen els requisits establerts.
  • Benefici de la promoció i difusió de la Teràpia Floral davant l’opinió pública com a professió qualificada.
  • Suport, defensa i informació legal en tot moment (informes, dictàmens, testimonis, referències, certificacions, etc.).
  • Dret a ser inclòs al Llistat de Terapeutes Florals Acreditats de SEDIBAC que es difonen al web de l’associació, així com a Biocultura i altres certàmens (només Terapeutes Florals Acreditats).
  • Descomptes especials en tallers i seminaris de formació oferts per SEDIBAC.
  • Accés gratuït a la supervisió de casos, presencial i on-line.
  • Accés preferent a totes les activitats organitzades per SEDIBAC.
Quins són els requisits per a pertànyer a SEDIBAC Professional?

L’únic requisit necessari per ser soci professional de SEDIBAC és estar registrat com a soci de SEDIBAC.

Per ser donat d’alta pots visitar-nos a la nostra seu a Barcelona. També pots omplir el formulari en línia. Ens posarem en contacte per a finalitzar els tràmits d’alta.

Quina és la quota de SEDIBAC Professional?

Els avantatges de pertànyer a SEDIBAC Professional (i les despeses que se’n deriven) originen una nova quota de 10€ trimestrals, que s’emetrà en el mateix rebut. Resultant la quota de 48€.

La quota de soci professional fora del territori espanyol és d’un únic rebut de 192€, si s’abona anualment, o de 96€, si s’abona semestralment.

Vull ser soci/sòcia de SEDIBAC PROFESSIONAL

Per donar-te d’alta com a soci de SEDIBAC Professional pots passar directament per la nostra seu a Barcelona o omplir el formulari d’inscripció que correspongui: