Formulari d'inscripció socis JORNADA FLORAL SEDIBAC

  Dades personals

 • Socis de SEDIBAC: 60 €
 • En la referència indicar: Nom, cognoms i Jornada Floral SEDIBAC.

  La Caixa ES95 2100 3285 1921 0057 4617

  Banc Sabadell ES24 0081 1781 5500 0101 2405

  A partir del 17/02 confirmar places contactant a info@sedibac.org o al 93 247 88 71

 • PROTECCIÓ DE DADES

 • Per donar compliment a la legislació vigent sobre Protecció de Dades Personals li oferim a continuació la informació bàsica sobre el tractament de les seves dades, per accedir a la informació completa visiti www.sedibac.org

  - El Responsable del Tractament de les seves dades personals serà SEDIBAC

  - Tractarà les seves dades amb la finalitat de poder gestionar la seva inscripció i poder gestionar la seva assistència al congrés.

  - La base jurídica en la qual es basa el tractament es fonamenta en la relació contractual establerta en aquesta inscripció segons es regula en l’article 6.1.b. del RGPD.

  - Vostè podrà en tot moment exercir el seu dret d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació del tractament, i d’oposició al tractament, dirigint-se al correu electrònic info@sedibac.org

 • AUTORITZACIÓ PEL TRACTAMENT I CESSIÓ DE DRETS D’IMATGE

 • D’acord amb la vigent normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, des de SEDIBAC l’informem que la imatge personal de les persones usuàries dels serveis de la nostra organització podrà ser captada, previ avís als mateixos, amb el propòsit d’utilitzar-la, de forma gratuïta, en accions publicitàries, promocionals i de difusió de la organització a través de mitjans impresos o digitals.

  La imatge personal captada serà tractada d’acord amb la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge, eliminant qualsevol captació o filmació que pugui atemptar aquests drets fonamentals.

 • Si posteriorment desitja exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament o a retirar el consentiment, podrà fer-ho per escrit a info@sedibac.org

Verificación