Cursos on-line

A SEDIBAC oferim cursos on-line sobre la Teràpia Floral del Dr. Bach i temàtiques afins. Aquests cursos són gratuïts per als nostres associats i tenen un preu de 40 € per a les persones interessades que no estan associades.

Els seminaris consten d’un vídeo, documentació per descarregar-te en PDF i un qüestionari tipus test per avaluar l’assimilació dels conceptes explicats. El professor/a revisa el qüestionari i si s’assoleix la puntuació mínima requerida es lliura un certificat per e-mail en PDF, on consten les hores de dedicació.

Aquest és un avantatge més per als nostres associats. Si encara no ets soci i vols gaudir d’aquest servei, pots associar-te omplint el formulari o venint presencialment a la nostra seu.

Cursos disponibles:

RESUMEN

Aquest seminari és el resultat de dècades d’experiència terapèutica i docent de Ricardo Orozco (cofundador de SEDIBAC).

S’hi aborden, de forma clara i accessible, temes tan dispars com interessants que al llarg dels anys han generat i generen dubtes entre els usuaris i terapeutes de les Flors de Bach. Com es preparen les flors? Què és el que realment pren el client? Quins conservants són els més recomanables? Quin és el nombre màxim de flors per prescripció? Quantes gotes, quantes vegades al dia? Existeixen precaucions, perills, efectes adversos, contraindicacions de les flors? … Quina és la funció del terapeuta floral? Quines lliçons venim a aprendre en aquest dia d’escola?

I més temes com el traçat d’objectius en la teràpia floral, dimensió espiritual de les Flors de Bach i moltes coses més.

RESUMEN

Aquest taller està preparat per als terapeutes florals i amb la finalitat de que mitjançant el coneixement i l’anàlisi de certs trets en l’escriptura es pugui determinar la fórmula floral més adequada i precisa.

La Grafologia s’ocupa especialment de la relació existent entre una escriptura i el seu autor, com a últim reflex del seu caràcter. El que capta i analitza el grafòleg són justament aquests matisos, aquest conjunt de particularitats que revelen una personalitat concreta.

L’escriptura és un aspecte essencial de l’activitat del nostre cervell.

Això es recolza en el fet de que tot acte que faci la persona serà una manifestació inconscient de la seva personalitat i caràcter. I com l’acte d’escriure és un acte automàtic, es reflecteix lliurement l’inconscient.

Mitjançant la grafologia podem treure a la llum els temors ocults i les frustracions que fan innecessàriament desgraciada la vida de moltes persones; por i frustracions que poden eliminar-se i comprendre degudament per contrarestar la seva influència destructora.

RESUMEN

Aquest va ser el primer seminari que va oferir SEDIBAC online. Ricardo Orozco i Enric Homedes van gravar 2 hores de pur coneixement floral.

Segurament s’equivoquen els que pensen que les flors de la por són només les del Grup I. El Dr. Bach va definir a la por com «el gran carceller». Encara que la por sorgeix com a instint natural de supervivència i precaució, es transforma quan és desproporcionat en un colossal obstacle per a l’aprenentatge.

Ricardo Orozco efectua un estudi profund sobre la por i enumera les flors relacionades amb ella, sigui com a tipologia, tret de personalitat, o com a estat temporal. Aporta interessantíssimes claus de diagnòstic diferencial de la por.

A la segona part del seminari, Enric Homedes fa una exposició molt pràctica sobre la por en els animals, aportant gran quantitat de dades sobre els nostres amics els gossos i gats, i les flors i actituds que afavoreixen la seva millora. Aclareix temes tan importants com l’ansietat per separació.

RESUMEN

En algunes ocasions no som conscients o no volem admetre que estem en un estat d’estrès, o potser ja estiguem entrant en un episodi més greu com és l’ansietat o l’angoixa. Amaguem aquests estats, per no demostrar que estem febles o no voler admetre que tenim problemes.

Però la nostra escriptura revela el nostre estat d’ànim; no podem amagar els nostres sentiments, ja que l’acte d’escriure és totalment inconscient, no pensem en la paraula que escrivim, sinó en el que representa per a nosaltres. Per això, la grafologia és molt útil en la nostra teràpia floral, ajudant-nos a aprofundir molt més en les dades que ens aporti el pacient amb l’exposició del seu estat.

En aquest taller pràctic, podrem conèixer alguns dels trets que ens mostren aquests tres estats tan nocius de la nostra salut i que de vegades no sabem explicar o no arribem a entendre.

RESUMEN

Avui sabem que al llarg de la gestació i en el naixement, el nadó està obert a les experiències que travessa, especialment les emocionals, que tindran un impacte fonamental en el seu desenvolupament psicoemocional i en la resta de la seva vida.

Com terapeutes florals tenim a les nostres mans una poderosa eina, com són les essències florals, per acompanyar aquest procés i ajudar a que sigui el més saludable possible. Per a poder diagnosticar i prescriure les essències florals necessitem, d’una banda, saber com sent un bebè , quina és la seva percepció, de quina manera fa seves les experiències que travessa i quines són les emocions que poden pertorbar.

En aquest Curs donaré unes referències a l’aplicació de les essències florals al llarg de la gestació i en el naixement. Referències basades en la meva experiència però que, com bé sabeu, a l’hora de prescriure dependran de la particularitat de cada cas.

RESUMEN

Som éssers tridimensionals. Les trilogies són petits grups de tres flors que actuen com una sola, amb una sinergia molt important.

Al llarg de la seva vida, Carlos Cruz (1933-2017), mestre de mestres i cofundador de SEDIBAC, va ser atresorant un gran coneixement i una gran experiència en les Flors de Bach, que sempre va oferir de forma simple i entusiasta.

El present seminari parla de les trilogies florals creades pel professor Cruz i les seves aplicacions, però a més transmet un gran ensenyament, no només de les flors, sinó de la filosofia profunda i de la vida. Sens dubte un testimoni excepcional i commovedor, ja que va ser una de les últimes aparicions de Carlos Cruz en públic